Шановні батьки!

                                                                      У В А Г А!

 

З 1 вересня 2018 року в закладі діє пропускний режим.

З правилами відвідування закладу Ви маєте можливість ознайомитися на сторінці "Для батьків"

 

 

Звіт директора

Херсонського ясла-садка № 23 Херсонської міської ради

Сулімової Олени Євгенівни

за 2018/2019 навчальний рік

 

«05»  червня 2019 року       

 

     Діяльність ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні;

здійснюється педагогічний патронат дітей неохоплених дошкільною освітою; на базі різновікових груп короткотривалого перебування дітей працює експериментальний майданчик за методикою ТРВЗ.

У ясла-садку функціонувало  7 груп: І молодша група, ІІ молодша група, середня група, старша група, 3 експериментальні групи. Режим перебування дітей у 6-ти групах - 10,5 годин, 1 група з 12 годинним перебуванням. Групи укомплектовано за віковими особливостями дітей. Всього дітей у ясла-садку 129.

Кадрова робота.

         В звітному навчальному році  проведено курсову перепідготовку педагогічних кадрів – 2 чол., атестувалися 3 педагоги: встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог, присвоєно звання «вихователь – методист» - 1 педагог, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1 педагог.

В цілому робота колективу ясла-садка відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Управлінська діяльність.

З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу, адміністрацією ясла-садка були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2018/2019 навчальному році колектив ясла-садка працював творчо і відповідально. Адміністрація охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, організація комплексного підходу до фізичного розвитку дітей, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: калейдоскоп педагогічних ідей, дискусії, ділові ігри, тренінги. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

За ініціативи завідувача на особистому прийомі були батьки, які мали заборгованість по оплаті за харчування (3 особи).

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Впродовж року педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік.

Освітня робота.

        Освітня робота ясла-садка  у 2018/2019 навчальному році будувалася на основі річного плану, який мав на меті такі завдання:

  1. Упровадження інноваційних технологій для мовленнєвого розвитку дитини: формування зв’язного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дошкільників.
  2. Продовжувати роботу з національно-патріотичного виховання, етнопедагогіки у взаємодії з родинами вихованців.

     Виходячи з аналізу освітньої роботи, враховуючи одне з головних завдань методичної роботи міста «Формування мовленнєвої компетенції у дошкільників»,  ясла-садок продовжив працювати над даним питанням поглиблено, впроваджуючи інноваційні технології для мовленнєвого розвитку дитини. Так у квітні 2019 р. пройшло засідання  клубу професійного зростання вихователів «Форми, засоби та методи формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку з елементами інноваційних технологій».  

         У ясла-садку організована робота гуртків, які охоплюють усіх учасників освітнього процесу.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. 

За рахунок варіативної складової в ясла-садку один раз на тиждень проводиться робота з дітьми по знародознавства та краєзнавства, проводиться робота з контрольними групами за інноваційною методикою ТРВЗ.

    На базі закладу працюють 3 експериментальні групи за системою змішаного фінансування. Надаються додаткові платні освітні послуги: гурток «Happy English»

Соціальна активність закладу  дошкільної освіти.

Впродовж 2018/2019 н.р. педагогічний колектив приймав участь у міських, обласних конкурсах, акціях: міський «Крок до зірок», «Світ очима дітей», «Крок до Олімпу», «Україна – мій рідний край!», «Охорона праці очима дітей», міському велофлешмобі «За здоровий спосіб життя». Протягом року батьки та громадськість знайомилися з роботою ясла-садка через сайт закладу.

  Медичне обслуговування.

         Медичне обслуговування в ясла-садку здійснюється сестрою медичною старшою. Разом  з вихователями проводиться велика санітарно-просвітницька робота серед батьків: консультації, бесіди, поради. Виконується профілактичні щеплення згідно з планом. Надається невідкладна медична допомога, діти під постійний медичним наглядом. Аптечка з ліками знаходиться в медичному кабінеті. Також з метою оздоровлення дітей складається план літнього оздоровлення

         Ведеться суворий контроль за проходженням медоглядів педагогічними працівниками та обслуговуючим  персоналом.

Харчування.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227, спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165 ''Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах''.

Вихователями всіх вікових груп проводиться фітотерапія, точковий масаж, застосовуються елементи хатха – йоги, ушу,степ – аеробіки, нетрадиційних видів загартування, використовується нетрадиційне фізкультурне обладнання. 

Щоденно складається меню-розкладка за перспективним 10-денним меню.  Проводиться контроль медичною сестрою за постачанням продуктів з бази, за наявністю сертифікатів якості та якістю готової продукції, за регулярним чергуванням на харчоблоці по закладці продуктів, за використанням норм порцій, за організацією харчування та своєчасним прийманням їжі у групах, за санітарно-гігієнічним утриманням харчоблоку та комори. Все це має документальне відображення. Вираховується щомісячний середній показник калорійності та хімічного складу страв для балансування присутності в раціоні всіх необхідних продуктів.

Кухарями виготовляються блюда згідно картки – розкладки блюд, старшою медичною сестрою знімаються проби готових страв на визначення якості та безпесності.

         Приділяється увага чергуванню дітей, сервіруванню столів, естетичному оформленню готових блюд та привиттю культурно-гігієнічних навиків прийому їжі.

У ясла-садку харчуються діти пільгових категорій:  багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування) – 1,  дитина громадян які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з автономної республіи Крим (100%) – 1, діти учасників АТО -2.

         Середній  відсоток виконання норм харчування споживаних продуктів за 2018 р. становить 72% .

Завдання – збалансувати харчування дітей дошкільного віку відповідно встановлених норм.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка здійснюється згідно кошторису.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

За рахунок бюджетних коштів проведено капітальний ремонт харчоблоку та пральної – 435 тис. грн.

         У 2018/2019 навчальному році були вжиті такі заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ясла-садка:

- проведено капітальний ремонт санітарної кімнати ІІ молодшої групи – 23 тис. грн.

- проведено капітальний ремонт буфетної зони в І молодшій групі  із заміною меблів – 9254 грн.

- придбано нове дворове обладнання (альтанка) – 3400 грн.

- перезаряджено 7 вогнегасників, придбано 2 вогнегасника - 1380 грн..

- придбано нове технологічне обладнання для харчоблоку (стелаж, розробні столи, мийки) – 28 тис. 340 грн.

- придбано МФУ в методичний кабінет - 2900 грн.

- придбано ноутбук – 10 тис. грн.

- проведено санітарну обрізку дерев та знесення сухостою, вивіз листя та гілок – 9300 грн.

- встановлено калитку та кодовий замок – 5100 грн.

- придбані нові дитячі меблі – 16 тис. 100 грн.

- придбана нова новорічна ялинка, прикраси, нові тематичні штори по сезонах, банер в музичну залу – 7402 грн.

- проведено капітальний ремонт у роздягальні експериментальної групи - 10336 грн.,

.Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання виконанні, а проведена робота може бути оцінена добре.

Керуючись Законом  України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями МО України, річним планом ясла-садка, завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу, у  закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

 

 

 

                                                                                                             СТОП БУЛІНГ!
 
Що таке булінг?
 
Булінг - це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском.
 
ЯКЩО ВАША ДИТИНА СТАЛА ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ
 
-зберігайте спокій, будьте терплячим, не потрібно тиснути на дитину;
- поговоріть з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася, готові її вислухати і допомогти;
- запитайте, яка саме допомога може знадобитися дитині, запропонуйте свій варіант рішення ситуації;
- поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування (вихователь, помічник вихователя, музичний керівник, будь хто із працівників дошкільного закладу, інші батьки);
- повідомте керівництво закладу освіти про ситуацію, що склалася, і вимагайте належного її врегулювання;
- підтримайте дитину в налагодженні стосунків з однолітками та підготуйте її до того, що вирішення проблеми булінгу може зайняти деякий час.
 
У РАЗІ, ЯКЩО ВИРІШИТИ СИТУАЦІЮ З БУЛІНГОМ НА РІВНІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НЕ ВДАЄТЬСЯ - ПОВІДОМТЕ ПОЛІЦІЮ! ЗАХИСТІТЬ СВОЮ ДИТИНУ ВІД ЦЬКУВАННЯ!
 
 
ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ БУЛІНГУ
 
- втрутитися і припинити цькування - булінг не слід ігнорувати;
- зайняти нейтральну позицію в суперечці;
- обидві сторони конфлікту потребують допомоги, запропонувати дітям самостійно вирішити конфлікт;
- пояснити, які саме дії Ви вважаєте булінгом і чому їх варто припинити;
- уникати в спілкуванні слів "жертва" та "агресор", аби запобігти розподілу ролей;
- повідомити керівництво закладу освіти про ситуацію, що склалася і вимагати вжити заходів щодо припинення цькування.